Kılavuz

Nasıl Dava Açılır?

Davacı:

1)     Tahkim Talebi (özet dilekçe) veya Dava Dilekçesi (tam dilekçe) ile birlikte tahkim şartını Sekretarya’ya sunar (Tahkim Talebi veya Dava Dilekçesi ile tahkim şartının, arbitration@istac.org.tr adresine elektronik yolla sunulması veya ana sayfadaki ISTAC Tahkim Talebi kutucuğundan elektronik başvuru yapılması da mümkündür).

2)      Başvuru ücretini aşağıdaki banka hesap numarasına yatırır:

Vakıfbank Levent Büyükdere Şubesi

IBAN: TR05 0001 5001 5800 7304 6368 44

Swift Kodu: TVBATR2AXXX

ve ücretin ödendiğine dair belgeyi Sekretarya’ya sunar.

3)     Üç hakem atancaksa hakem belirler; tek hakem atanacaksa hakem ismini belirler.

Yargılama Nasıl Yapılır?

1)   Davacı:

Tahkim Talebi (özet dilekçe) veya Dava Dilekçesi (tam dilekçe) ile delillerini Sekretarya’ya sunar. (Tahkim Talebi veya Dava Dilekçesi ile eklerinin, arbitration@istac.org.tr adresine elektronik yolla sunulması veya ana sayfadaki ISTAC Tahkim Talebi kutucuğundan elektronik başvuru yapılması da mümkündür mümkündür).

2)      Davalı: 30 gün içerisinde

a) Tahkim Talebine Cevabını (özet dilekçe) Sekretarya’ya sunar (arbitration@istac.org.tr adresine elektronik yolla sunulması da mümkündür).

b) Cevap Dilekçesi (tam dilekçe) ve delillerini Sekretarya’ya sunar (arbitration@istac.org.tr adresine elektronik yolla sunulması da mümkündür).

(Tarafların daha fazla dilekçe sunması kararlaştırılabilir.)

3)      Duruşma

4)      Tahkikatın sona ermesi

5)      Hakem kararının Sekretarya’ya sunulması

Bültenimize abone olmak için mail adresinizi giriniz.