Acil Durum Hakemi

Acil Durum Hakemi, hakem veya hakemlerin göreve başlamasının beklenemeyeceği kadar acil durumların varlığı halinde taraflara ihtiyaç duydukları geçici hukuki korumayı sağlayan, ticari hayatın gereklerine uygun ve etkin bir koruma mekanizmasıdır.

İstanbul Tahkim Merkezi Acil Durum Hakemi Kuralları, dosyanın Tek Hakem veya Hakem Kurulu’na havalesinden önce, ivedi olarak geçici hukuki koruma önlemine ihtiyaç duyan tarafın, Acil Durum Hakemi tayini amacıyla yaptığı başvurularda uygulanır.

Acil Durum Hakemi için başvuruda bulunan tarafın, tahkim talebi, dava dilekçesi, tahkim talebine cevap veya cevap dilekçesi sunmuş olması şartı aranmaz. Başvurunun İstanbul Tahkim Merkezi Sekretaryası tarafından alınmasını takiben 2 işgünü içerisinde Acil Durum Hakemi atanır ve Acil Durum Hakemi, 7 gün içerisinde karar verir.

Acil Durum Hakemi kararı, taraflar için bağlayıcıdır. Taraflar, Acil Durum Hakemi kararını gecikmesizin yerine getirirler.

Bültenimize abone olmak için mail adresinizi giriniz.

Loading