Seri Tahkim

Seri Tahkim, taraflar arasındaki düşük miktardaki uyuşmazlıkların nihai olarak çözümlenmesi amacıyla öngörülmüş hızlı ve basitleştirilmiş bir tahkim yargılamasıdır.

İstanbul Tahkim Merkezi Seri Tahkim Kuralları, miktarı 5.000.000-TL’yi geçmeyen gerek Türkiye’deki gerekse yurtdışındaki ticari aktörler arasındaki uyuşmazlıkların, 3 ay içerisinde, Tek Hakem tarafından, nihai, bağlayıcı ve icra edilebilir bir hakem kararı uyarınca çözümlenmesini sağlamaktadır.

İstanbul Tahkim Merkezi Seri Tahkim yargılaması sonucunda verilen hakem kararları, tıpkı mahkeme kararları gibi icra daireleri vasıtasıyla icra edilirler. İstanbul Tahkim Merkezi Seri Tahkimi neticesinde elde edilen hakem kararlarının temyize gidilmeden, derhal icrası söz konusudur.

İstanbul Tahkim Merkezi Seri Tahkim Kuralları taraflara, devlet mahkemelerine kıyasla çok daha az masrafla her aşaması öngörülebilen, uzmanlaşmış, esnek ve hızlı bir yargılama sunmaktadır.

NEDEN SERİ TAHKİM?

Miktarı 5.000.000 Türk Lirasını geçmeyen uyuşmazlıkların,

  • 3 ay içerisinde
  • devlet mahkemelerine kıyasla çok daha az masrafla
  • nihai, bağlayıcı ve icra edilebilir bir hakem kararıyla çözümlenmesini sağlar.

Bültenimize abone olmak için mail adresinizi giriniz.

Loading