ISTAC Çevrimiçi Duruşma Usul ve Esasları

ISTAC ÇEVRİMİÇİ DURUŞMA USUL VE ESASLARI

 

Madde 1 –  Amaç ve Kapsam

 1. İşbu Çevrimiçi Duruşma Usul ve Esaslarının amacı, ISTAC kurallarına göre yürütülen tahkim davalarında katılımcıların fiziksel olarak bir araya gelmeden telekonferans veya video konferans yöntemi ile yapacakları duruşmalarda uygulanacak usul ve esasları belirlemektedir. Bu Usul ve Esaslar’da kullanılan ‘duruşma’ teriminden, çevrimiçi duruşma anlaşılacaktır.
 2. Tek Hakem veya Hakem Kurulu, taraflardan birinin talebi üzerine veya kendiliğinden, hukuki dinlenilme hakkına uyulmak kaydıyla, burada önerilen usul ve esaslardan farklı kurallar belirleyebilirler.

Madde 2 – Duruşmaya Karar Verilmesi

 1. Taraflardan birinin talebi üzerine veya Tek Hakem veya Hakem Kurulunun uygun görmesi durumunda, duruşma veya toplantılar video konferans veya telekonferans yöntemi ile yapılabilir.

 

Madde 3 – Duruşma Hazırlıkları

 1. Tek Hakem veya Hakem Kurulu, tarafların da görüşünü alarak duruşmanın hangi yazılım kullanılarak yapılacağı, duruşmanın gizlilik ve güvenliği için alınması gereken tedbirleri, katılımcıların duruşmaya katılması için gereken telefon numarası, link, kullanıcı adı veya şifre gibi sair hususları duruşmadan önce belirleyip duruşmanın teknik altyapısını oluşturarak taraflarla paylaşacaktır.
 2. Duruşmaya katılacak kişiler, katılım için gerekli olan teknik donanım ve yazılımı, bulundukları mekânın dinlenilmeye elverişli ve güvenli bir mekân olmasını kendileri sağlayacaktır.
 3. Tek Hakem veya Hakem Kurulu veya taraflar, duruşma ile ilgili olarak ISTAC Sekretaryasından teknik konularda destek isteyebilirler. ISTAC Sekretaryası, imkanları dahilinde hakemlere ve taraflara teknik konularda açıklamalarda bulunacak ve destek olacaktır.

 

Madde 4 – Duruşmaya Katılacak Kişiler

 1. Taraflar, duruşmaya katılacak kişileri duruşma öncesinde Tek Hakem veya Hakem Kuruluna bildirir.
 2. Taraflar, duruşma sırasında, duruşmaya katılması bildirilen ve izin verilenler dışındaki üçüncü bir kişiyi duruşma ortamına dahil etmeyeceklerdir.

 

Madde 5 – Duruşma Yönetimi

 1. Duruşma süresince görüntü ve ses kalitesinin etkilenmemesi için aynı anda sadece tek kişi konuşacak ve duruşmadaki diğer katılımcılar mikrofonlarını sessize alacaklardır. Söz almak isteyen taraf, Tek Hakem veya Hakem Kurulunun söz vermesi üzerine konuşacaktır.

 

Madde 6 –Duruşmada Belge Sunulması

 1. Duruşma sırasında Tek Hakem veya Hakem Kurulunun iznine tabi olarak belgelerin elektronik ortamda iletilebilmesi mümkündür.

 

Madde 7 –Duruşmada Hukuki Dinlenilme Hakkı

 1. Tek Hakem veya Hakem Kurulu, tarafların ve diğer ilgililerin duruşmaya katılma imkânına sahip olduğundan ve hukuki dinlenilme hakkının ihlal edilmediğinden emin olmak için gereken özeni gösterecektir.
 2. Tek Hakem veya Hakem Kurulu, duruşma sırasında hukuki dinlenilme hakkının ihlal edildiğine kanaat getirmesi halinde, gerekçesini belirterek duruşmayı istediği zaman sonlandırabilir.

 

Madde 8 –Duruşmada Tanık veya Bilirkişi Dinlenilmesi

 1. Online duruşmada tanık veya bilirkişi dinlenilmesine karar verilmesi durumunda tanıklar veya bilirkişi video konferans yoluyla ve görüntülü olarak duruşmaya katılacaktır. Online duruşmaya katılan tanık veya bilirkişi, yüzü açıkça görülebilir bir şekilde kameranın karşısında hazır bulunacaktır.
 2. Tanığın veya bilirkişinin yanında herhangi bir belge bulunup bulunamayacağına Tek Hakem veya Hakem Kurulu karar verir. Tek Hakem veya Hakem Kurulu, duruşma sırasında belirli bir belgenin tanığa gösterilmesine izin verebilir. Tek Hakem veya Hakem Kurulunun uygun bulması durumunda, tanığa gösterilecek belge, duruşma esnasında elektronik olarak paylaşılarak soru sorulabilir.

 

Madde 9 – Tercüman Kullanılması

 1. Tek Hakem veya Hakem Kurulu, gerek duyulması halinde, duruşmada tercüman kullanılmasına izin verebilir. Böyle bir durumda, çeviriye gereksinim duyan taraf duruşmaya katılmak üzere tercüman temin edecektir. Tercümana ait bilgiler önceden Tek Hakem veya Hakem Kuruluna bildirilecektir. Tercüman, tercümanlığını yaptığı kişinin yanında bulunabileceği gibi, duruşmaya uzaktan da katılabilir.

 

Madde 10 –Duruşma Kaydı

 1. Tek Hakem veya Hakem Kurulu, taraflara bilgi vererek, duruşmanın sesli veya görüntülü olarak kaydedilmesine karar verebilir. Kayıtlar duruşmanın bitimini takiben taraflarla paylaşılacaktır.
 2. Hakem veya Hakem Kurulu, masrafları taraflara ait olmak üzere, ses kayıtlarının yazılı hale getirilmesine karar verebilir.
 3. Tek Hakem veya Hakem Kurulunun onayı olmadan duruşmanın herhangi bir aşamasında görüntü ve ses kaydı yapmak yasaktır.

Bültenimize abone olmak için mail adresinizi giriniz.

Loading