Kılavuz

Nasıl Dava Açılır?

Davacı:

1)     Tahkim Talebi (özet dilekçe) veya Dava Dilekçesi (tam dilekçe) ile birlikte tahkim şartını Sekretarya’ya sunar (Tahkim Talebi veya Dava Dilekçesi ile tahkim şartının, arbitration@istac.org.tr adresine elektronik yolla sunulması veya ana sayfadaki ISTAC Tahkim Talebi kutucuğundan elektronik başvuru yapılması da mümkündür).

2)      Başvuru ücretini aşağıdaki banka hesap numarasına yatırır:

Vakıfbank Levent Büyükdere Şubesi

IBAN: TR05 0001 5001 5800 7304 6368 44

Swift Kodu: TVBATR2AXXX

ve ücretin ödendiğine dair belgeyi Sekretarya’ya sunar.

3)     Üç hakem atancaksa hakem belirler; tek hakem atanacaksa hakem ismini belirler.

Yargılama Nasıl Yapılır?

1)   Davacı:

Tahkim Talebi (özet dilekçe) veya Dava Dilekçesi (tam dilekçe) ile delillerini Sekretarya’ya sunar. (Tahkim Talebi veya Dava Dilekçesi ile eklerinin, arbitration@istac.org.tr adresine elektronik yolla sunulması veya ana sayfadaki ISTAC Tahkim Talebi kutucuğundan elektronik başvuru yapılması da mümkündür mümkündür).

2)      Davalı: 30 gün içerisinde

a) Tahkim Talebine Cevabını (özet dilekçe) Sekretarya’ya sunar (arbitration@istac.org.tr adresine elektronik yolla sunulması da mümkündür).

b) Cevap Dilekçesi (tam dilekçe) ve delillerini Sekretarya’ya sunar (arbitration@istac.org.tr adresine elektronik yolla sunulması da mümkündür).

(Tarafların daha fazla dilekçe sunması kararlaştırılabilir.)

3)      Duruşma

4)      Tahkikatın sona ermesi

5)      Hakem kararının Sekretarya’ya sunulması

Bültenimize abone olmak için mail adresinizi giriniz.

Loading