• Ziya Akıncı Divan Başkanı

  İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Divanı Başkanı olan Prof. Dr. Akıncı, yerel ve milletlerarası inşaat projeleri, enerji projeleri, yatırım uyuşmazlıkları, şirket birleşmeleri, GSM lisanları, doğal gaz depolama ve SCADA sistemleri gibi farklı kapsam ve nitelikteki çok sayıda tahkim yargılamasında hakem, bilirkişi, uzman ve taraf vekili olarak görev yapmıştır. 2006-2019 yılları arasında ICC Tahkim Divanı üyeliği yapan[…]

 • Ejder Yılmaz Divan Üyesi

  Prof. Dr. Ejder Yılmaz, doktorasını 1975’te aldığı Ankara Üniversitesi’nde yaklaşık 40 yıl öğretim üyeliğinde bulunmuştur. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Medeni Usul Hukuku ile İcra İflas Hukuku derslerini vermektedir. Farklı sektörlerden birçok kuruma hukuk danışmanlığı da yapmış olan Dr. Yılmaz, bugüne kadar 400’e yakın makale ve kitap kaleme almıştır.

 • Celal Göle Divan Üyesi

  1948 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde doğmuş, orta öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra 1969 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Ticaret Hukuku asistanı olarak mesleki çalışmalarına başlamış, 1975 yılında da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Hukuk Doktoru” unvanını almıştır. Prof. Göle, 1976 yılında iki yıllık bir süre için[…]

 • Yasin Ekmen Divan Üyesi

  Yasin EKMEN, Marmara Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2001 yılında Cardiff (İngiltere) Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Uluslararası Ticaret ve Uluslararası Tahkim alanında yüksek lisansını tamamlamış olup halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir. İngiltere’de bulunduğu dönemde çeşitli hukuk firmalarında ve merkezlerinde tercümanlık, yasal temsilci ve dosya avukatlığı görevlerinde bulunmuştur.   Ekmen, Ekim 2009’da Türkiye’ye dönerek[…]

Bültenimize abone olmak için mail adresinizi giriniz.

Loading