Amaç

2015 yılında kurulan Genç ISTAC, Türkiye’de ve yurtdışında tahkim ve arabuluculuk alanlarında çalışan veya çalışmak isteyen, 40 yaş altı gençler arasında ulusal ve uluslararası alanda bir işbirliği ve iletişim platformudur.

Genç ISTAC’ın amaçları:

  • Tahkim ve arabuluculuğun etkin şekilde kavranması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması
  • Genç uygulayıcılar arasında güçlü bir iletişim ağı oluşturulması, düzenlenecek aylık toplantılar ile üyeler arasındaki iletişimin kuvvetlendirilmesi
  • Alanında deneyimli avukat ve hakemler ile diğer uluslararası organizasyonların katılımıyla milli ve milletlerarası eğitim programları, konferanslar, sosyal etkinlikler düzenlenmesi
  • Kariyerlerinin başlangıcından itibaren üyelerini tahkim dünyasına hazırlaması ve kariyer fırsatları yaratması
  • İstanbul Tahkim Merkezi uyuşmazlık çözüm yöntemleri hakkında farkındalık yaratılması
  • Her yıl Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı farazi tahkim yarışması düzenlenerek tahkim uygulamasının teşvik edilmesidir.

Genç ISTAC, üyelik aidatı aranmaksızın tahkim veya arabuluculuk alanlarında faaliyette bulunmak isteyen Türk ve yabancı 40 yaş altı tüm gençlerin katılımına açıktır.

Bültenimize abone olmak için mail adresinizi giriniz.

Loading