“Hakem Kararlarına Karşı İptal Yollarının Değerlendirilmesi Çalıştayı” Abant’ta Gerçekleşti

Yargıtay Başkanlığı ve İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde, 28-29 Şubat 2020 tarihlerinde Bolu/Abant’ta düzenlenen “Hakem Kararlarına Karşı İptal Yollarının Değerlendirilmesi Çalıştayı“ yüksek yargı mensuplarını ve tahkim hukukçularını buluşturdu. Çalıştayda iki gün boyunca hakem kararlarına karşı iptal yolları ve bu süreçte mahkemelerin tutumuna yönelik iyi uygulama örnekleri de değerlendirildi. Ayrıca, tahkimin hukuki bir olgu olmaktan çıkıp ekonomik ve politik öneminin de vurgulandığı bir çalışma gerçekleştirildi.

Çalıştay; Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Mehmet KÜRTÜL, Hukuk Genel Kurulu üyeleri, tahkim ile ilgili dairelerin başkanları, üyeleri ve tetkik hakimleri ile Ankara ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerinden yine tahkim ile ilgili dairelerin başkanları ve üyeleri ile TOBB Tahkim Divanı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zühtü AYTAÇ, ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, ISTAC Genel Sekreter Yasin Ekmen ve konusunun uzmanı akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleşti.

İki günlük etkinlik programı, İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Mehmet KÜRTÜL ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Çalıştayın ilk gününde 11. Hukuk Dairesi Başkanı Ahmet Özgan’ın başkanlığını yaptığı 1. Oturumda, 11. Hukuk Dairesi Üyesi Dr. Adem Aslan konuşmacıydı ve “Yargıtay Kararları Işığında Tahkim” konusunu değerlendirdi.

15. Hukuk Dairesi Başkanı Muammer ÖZTÜRK’ün yönettiği 2. Oturumun ana gündemi ise “İptal Davalarında Usul Hukuku Konuları” idi. Bu Oturumda konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Cem BUDAK, “Tahkim Yargılamasında İspat ve Deliller (Tanık ve bilirkişi), İcra İnkâr Tazminatı, Tahkim Davasında Bekletici Mesele (Ceza ve hukuk mahkemelerinde açılan davalar), Mahkeme ve Tahkim Öngören Tahkim Şartları, İcra Edilebilirlik Şerhi ve İptal Davası” konularında kapsamlı bir sunum yaptı.

Günün 3. Oturumunda “İptal Davalarında Medeni Ticaret Hukuku Konuları” ele alındı. Başkanlığını TOBB Tahkim Divanı Başkan Yardımcısı ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zühtü AYTAÇ’ın yaptığı oturumun konuşmacısı Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR ve konu başlıkları da “805 sayılı İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkındaki Kanun, Ticari Kira Davalarında Tahkime Elverişlilik ve Temsil Yetkisi” idi.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Başkanı Ali Selman ERKUŞ’un yönetimindeki 4. Oturumun konuşmacısı ise ISTAC Başkanı ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziya Akıncı idi.   Bu bölümde “Tahkim Uygulamasına İlişkin Konular” ana başlığı altında; “Kamu Düzeni, Esasa İlişkin Denetleme, Dürüstlük Kuralı ve Çelişkili Davranış Yasağı, İptal Davasında Harç (Nisbi Vekalet Ücreti), Sözleşmelerde Mahkeme ve Tahkimin Birlikte Yazımı ve Avukatlık Ücreti” konuları ele alındı.

Çalıştayın ikinci gününde, ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, “Tahkimin Bir Ülke İçin Ekonomik ve Politik Önemi” başlığıyla kapsamlı bir sunum yaptı. Ardından Çalıştay, katılımcıların tahkim pratiği üzerine Atölye Çalışması ve değerlendirmelerle noktalandı.

İstanbul Tahkim Merkezi olarak, bu önemli etkinliğimizde yer alan ve tecrübelerini paylaşan tüm katılımcılarımıza, Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Sayın Mehmet KÜRTÜL başta olmak üzere Yargıtay temsilcilerimize, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Zeki Kıvanç ve TOBB Tahkimi Divan Başkan Yardımcısı Sayın Zühtü Aytaç nezdinde, etkinliğimize destekleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yönetimine ve akademik birikimleri tecrübeleri ile çalıştaya katkı sunan tüm akademisyenlerimize teşekkürlerimizi sunarız.

 

         

Bültenimize abone olmak için mail adresinizi giriniz.

Loading