13 Aralık 2018- Kamu İhalelerinde İstanbul Tahkim Merkezi Konferansı

Salon kapasitemizin dolmuş olması sebebiyle kayıtlarımız kapanmıştır. 

6570 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş ve faaliyete geçmiş bulunan İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), tahkim ile arabuluculuk yoluyla ticari uyuşmazlıkların çözümlenmesi için hizmet vermektedir. Bilindiği üzere 2016/25 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarına ulusal ve uluslararası sözleşmelerinde uyuşmazlık çözüm mercii olarak İstanbul Tahkim Merkezi’ni kullanmaları tavsiye edilmiştir. 30 Aralık 2017 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de Kamu İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yapılan değişiklik ile 19.01.2018 ve sonrasında yapılan ihaleler sonucunda imzalanan kamu ihale sözleşmelerinden doğacak uyuşmazlıkların, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca çözümlenebilmesinin önü açılmıştır.

KİK mevzuatındaki bu değişikliği kamu kurumu ilgililerine açıklayabilmek ve sorularını yanıtlayabilmek amacıyla Merkezimizce, 13 Aralık 2018 Perşembe günü İstanbul Shangri-la Bosphorus Otelde Kamu İhale Kurumu yetkilileri ile birlikte KİK’e tabi kurum ve kuruluşların KİK kapsamında satın alma yapan personeli, ihale komisyon üyeleri ve hukuk müşavirlerine yönelik bir günlük bir konferans program düzenlenecektir. Konferansımıza katılım, kayıt ile mümkündür ve yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yetkililerin davet üzerine kaydı gerçekleştirilebilmektedir.

PROGRAM

08:45 Kayıt ve zengin çay & kahve ikramı

09:45 Açılış Konuşması

10:00 – 11:00 I. OTURUM

Prof. Dr. Ziya AKINCI, (ISTAC Başkanı)– “İstanbul Tahkim Merkezinde Uyuşmazlıkların Çözümü”

11:00-11:15 Çay & Kahve Arası

11:30-12:30 II. OTURUM

Doç. Dr. Cemile DEMİR GÖKYAYLA, (ISTAC Milli Divan Üyesi)– “Tahkim Sözleşmesinin Hazırlanması”

12:30 Öğle Yemeği

13:45-15:00 III. OTURUM

Dr. Candan YASAN TEPETAŞ (ISTAC Genel Sekreteri)– “İstanbul Tahkim Merkezinde Davanın Açılması ve İlk Dilekçelerin Sunulması”

Dr. Mehtap İPEK İŞLETEN (Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi)– “32 Sayılı Karar”

15:00-15:15 Çay & Kahve Arası

15:15-16:30 IV. OTURUM

Celal ŞAHBUDAK (Kamu İhale Uzmanı)– “4734 sayılı Kanun Açısından Elektronik İhale”

Dr. Erdem BAFRA (Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanı) – “Güncel Gelişmeler Işığında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Açısından Mücbir Sebep”

16:30 Kapanış

 

Bültenimize abone olmak için mail adresinizi giriniz.

Loading