“Limitations to Party Autonomy in International Arbitration” Etkinliği Başarıyla Gerçekleştirildi

Merkezimiz tarafından düzenlenen “Limitations to Party Autonomy in International Arbitration” etkinliği, 12 Ekim 2018 tarihinde Shangri-La Bosphorus Istanbul’da başarıyla gerçekleşti.

Prof. Dr. Ercüment Erdem’in moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde Dr. Friedrich Rosenfeld konuşmacı olarak yer aldı. Dr. Rosenfeld, tahkimde taraf iradesinin sınırlarını farklı hukuk sistemlerindeki örneklerle ele alırken; Prof. Dr. Erdem, konunun Türk tahkim hukuku bakımından değerlendirmesini örneklerle sundu.

Katılımcıların sorularıyla sona eren seminerimizin gerçekleşmesini sağlayan Prof. Dr. Ercüment Erdem ile Dr. Friedrich Rosenfeld’e ve tüm katılımcılara teşekkürlerimizi sunarız.