26 Şubat 2018- Antalya Barosu İşbirliğiyle ISTAC’ta Uyuşmazlıkların Çözümü Konferansı