12 Şubat 2018- İstanbul Barosu İşbirliğiyle ISTAC’ta Uyuşmazlıkların Çözümü Konferansı