• Ziya Akıncı Divan Başkanı

  İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Divanı Başkanı olan Prof. Dr. Akıncı, yerel ve milletlerarası inşaat projeleri, enerji projeleri, yatırım uyuşmazlıkları, şirket birleşmeleri, GSM lisanları, doğal gaz depolama ve SCADA sistemleri gibi farklı kapsam ve nitelikteki çok sayıda tahkim yargılamasında hakem, bilirkişi, uzman ve taraf vekili olarak görev yapmıştır. 2006 yılından bu yana ICC Tahkim Divanı üyesi[…]

 • Sabih Arkan Divan Üyesi

  1948 yılında Ankara’da doğmuş; ilk, orta ve lise öğrenimini T.E.D. Ankara Koleji’nde yapmıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1969 yılında mezun olmuş, 1970 yılında aynı fakültede Ticaret Hukuku Asistanlığı’na atanmıştır. 1975 yılında “Hukuk Doktoru” unvanını almıştır. 1976–1978 ve 1985, 1990 yıllarında Almanya’da Hamburg Üniversitesi’nde bilimsel araştırma ve çalışmalarda bulunmuştur. 1981 yılında doçent olmuş, 1988 yılında da[…]

 • Cemile Demir Gökyayla Divan Üyesi

  Dr. Gökyayla, UNCITRAL, ICC, ICSID, DIAC ve ITOTAM Tahkim Kuralları başta olmak üzere yerli ve milletlerarası çok sayıda tahkim yargılamasında hakem ve taraf vekili olarak görev yapmıştır. Dr. Gökyayla, Avrupa, Orta Doğu, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Türkiye’nin de aralarında yer aldığı Avrupa Birliği, Avrupa Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, JBIC ve Dünya Bankası tarafından finanase[…]

 • Atilla Altop Divan Üyesi

  1960 yılında İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini  1977 yılında İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra, aynı yıl başladığı İ.Ü. Hukuk Fakültesi’nden 1981 yılında pekiyi derece ile mezun oldu. 1982 yılında “Deniz Ticaret Hukuku ve Sigorta” konusundaki tezi ile yüksek lisans öğrenimini, 1987 yılında da “Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi” isimli doktora tezinin başarılı bulunması ile doktora öğrenimini tamamlamıştır. 1993[…]

 • Candan Yasan Divan Üyesi

  Dr. Yasan, 2005 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2009 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Özel Hukuk Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlamıştır. 2012-2013 Akademik Yılı’nda İsviçre Hükümeti Başarı Bursu’na hak kazanarak Lozan Üniversitesi- İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü’nde konuk araştırmacı olarak çalışmıştır. 2015 yılında, “İmalatçının Sorumluluğuna Uygulanacak Hukuk” başlıklı doktora tezi oybirliğiyle başarılı[…]