BaşvuruDoktora:
Master:
Lisans:

* işaretli alanların doldurulması zorunludur.

Bu formu doldurarak verdiğiniz verilerin İstanbul Tahkim Merkezi tarafından işlenmesine açık rıza vermektesiniz.

Bu formda sunduğunuz tüm bilgiler, İstanbul Tahkim Merkezi veri tabanında saklanacak olup; münhasıran İstanbul Tahkim Merkezi tarafından kullanılacaktır. Sunduğunuz bilgilerde değişiklik yapmak ve/veya üyeliğinizi sona erdirmek için, info@istac.org.tr adresine başvuruda bulunmanız gerekmektedir.