Candan Yasan

Dr. Yasan, 2005 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2009 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Özel Hukuk Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlamıştır. 2012-2013 Akademik Yılı’nda İsviçre Hükümeti Başarı Bursu’na hak kazanarak Lozan Üniversitesi- İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü’nde konuk araştırmacı olarak çalışmıştır. 2015 yılında, “İmalatçının Sorumluluğuna Uygulanacak Hukuk” başlıklı doktora tezi oybirliğiyle başarılı bulunarak doktor ünvanını almıştır.

Dr. Yasan’ın başlıca çalışma konuları, tahkim, milletlerarası ticaret, yabancı yatırım, imalatçının sorumluluğu ve milletlerarası özel hukuktur. İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim ve Arabuluculuk Kuralları’nın hazırlanmasında görev almıştır.

Dr. Yasan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesidir. Lisans ve Yüksek Lisans programlarında milletlerarası ticaret hukuku, milletlerarası usul hukuku ve milletlerarası özel hukuk derslerini vermektedir. Milletlerarası özel hukuk alanında yayımlanmış bir çok akademik yayını bulunmaktadır.