21 Nisan 2016 Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular Sempozyumunda ISTAC Tahkimi

21-22 Nisan 2016 tarihlerinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenen ve hâkim, akademisyen, avukat, stj. avukat, uzman, uzman yardımcısı, noter ile hukuk öğrencilerinden oluşan toplam 1073 kişinin katıldığı Sempozyum, yoğun bir ilgi ile başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir.

Sempozyumun ilk gününde, “Milletlerarası Ticaret Hukuku ve Milletlerarası Tahkim Hukuku” başlığını taşıyan oturum, Prof. Dr. Ziya Akıncı’nın oturum başkanlığında gerçekleşmiştir.

Bu oturumda, ISTAC Milli Divan ve Danışma Kurulu üyesi Doç. Dr. Cemile Demir Gökyayla, “İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları Uyarınca Divan’ın Yetki ve Görevleri” konusunda sunum yapmış; ardından ISTAC Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Candan Yasan “İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları Uyarınca Seri Tahkim” başlıklı tebliğini sunmuştur.

eskişehir istac

Ziya Akıncı

Cemile Gökyayla

Candan Yasan

Ziya Akıncı

Cemile Gökyayla

Candan Yasan

ZA10Ziya Akıncı Cemile Gökyayla Candan Yasan

Bültenimize abone olmak için mail adresinizi giriniz.